Roofbankiers


In 2008 barstte de fananciele bubbel.
De ene na het andere financiele instituut viel om,
de wereldmarkten meesleurend in hun val.
Terwijl de veroorzakers van de crisis,
de top van het bankwezen, de belastingbetaler
keihard uitlachten.
Roofbankiers

Economie


In 2008 implodeerde ook onze economie.
Om erger te voorkomen besloot de politiek
een greep in de staatskas toe te staan.
Maandelijks wordt er 80 miljard via de banken
in de economie gepomt. Komt dat geld wel in de
economie terecht? En wordt delen het nieuwe bezitten?
Economische zaken

Pensioendiefstal


Hoe lang is ons pensioenstelsel nog houdbaar?
Dat er onder de kabinetten Lubbers 30 miljard
gulden uit de ABP-pot is gehaald is inmiddels bekend.
Hoe nu verder?
Penioendiefstal

TTIP


De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen
over een handelsovereenkomst (TTIP).
Profiteren consumenten en bedrijven er wel of niet ervan.
TTIP of CETA

Klimaat


Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst.
Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade
aan ecosystemen en vallen er slachtoffers.
Gletsjers smelten, poolijs verdwijnt,
de zeespiegel stijgt, koraalriffen verbleken
en hevige droogten veroorzaken honger en oorlog.
Klimaat

Duurzaam


Duurzaamheid gaat over de schaarste van de
hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht,
zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van
de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken;
en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze
natuurlijke omgeving kent haar grenzen.
Wij weten dit al tientallen jaren maar er naar
leven is een andere verhaal.
Duurzaamheid of toch maar niet?

Afval


Sinds de industriele revolutie is de hoeveelheid
en diversiteit van het afval enorm toegenomen.
Ook het aandeel schadelijk tot zeer schadelijke
stoffen flink toe. Doordat afval ongecontroleerd
gedumpt kan worden in Derde Wereld landem
of op straat, in bossen en andere stille plekken
neemt de impact op het milieu toe. De gevolgen
hiervan worden voor mens en natuur steeds meer merkbaar.
Afval

Participatie


Veel gemeenten laat mensen in de bijstand
32 uur per week onbetaald werk doen zoals
dossierpagina's tellen, straten en plantsoenen schoonmaken.
De bijstandsgerechtigden zelf noemen het soort werk vaak zinloos
en vernederend. Het verdringt reguliere arbeid!
Participatie maatschappij?

Gezondheid en welzijn


Solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek.
Iedereen heeft recht op goede en veilige zorg.
Maar wat is de praktijk?
Gezondheids zorg

ICT


Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
Internet hangt van amateurwerk aan elkaar.
Giganten als Google, FBI, Facebook en Amazon maken
gebruik van software met alle gevaren van dien.
ICT

Europa


Niet alleen in Groot-Brittannie, maar overal in
West-Europa is de burger het vertrouwen in de EU kwijt.
Dit in groot contrast met de jaren negentig.
Na de val van de muur was het geloof in Europa groot.
Europa

Complottheorie


Wie heeft het voor het zeggen in de wereld?
Is democratie een farce? Complottheorie

Universum


Het heelal of universum in de astronomie,
ofwel de kosmos in de kosmologie, zijn synoniemen
voor alle materie en energie binnen het gehele
ruimtetijd-continum waarin wij bestaan.
Universum

top